Proiect finanțat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

BILANȚ LA FINAL DE PROIECT

Proiect : „Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi Iaşi”

Nr. contract finanţare: Pa17/RO13 – LP30/22.12.2015

Promotorul proiectului: U.A.T. Municipiul Botoșani

Parteneri de proiect:

U.A.T. Municipiul Bistrița

Asociația Iubire și Încredere Iaşi

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general : promovarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, inclusiv prin consolidarea culturii minorităţilor în judeţele Botoşani, Bistriţa – Năsăud şi Iaşi.

Obiectivele specifice:

 • creşterea capacităţii de promovare a diversităţii culturale către publicul larg la nivelul regiunilor Nord Est şi Nord Vest prin organizarea a 3 festivaluri în oraşele Botoşani, Iaşi şi Bistriţa şi realizarea unui film documentar cu privire la cultura şi tradiţiile multietnice;
 • consolidarea dialogului intercultural şi dezvoltarea capacităţii de colaborare şi extindere a posibilităţilor de derulare a unor activităţi variate în domeniul artistic şi cultural la nivel regional şi interregional prin organizarea a 12 workshop-uri cu specialiştii din cultură şi artă din regiunile Nord Est şi Nord Vest;
 • creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la diversitatea culturală şi determinarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale, inclusiv a culturii minorităţilor, prin realizarea a 3 studii sectoriale în cultură şi arte în judeţele Botoşani, Bistriţa – Năsăud şi Iaşi şi organizarea unei campanii de advocacy pentru mediatizarea înţelegerii diversităţii culturale în Româniaşi în ţările SEE

 

Durata proiectului: 23.12.2014 – 31.10.2016

Valoarea proiectului : 863.268,95 lei, reprezentând în proporţie de 100% finanţare nerambursabilă din Granturile SEE şi de la Guvernul României

Stadiul de progres: Finalizat

 

Realizări si rezultate :

 • Susținerea a câte 4 workshop-uri cu specialiști în cultură și artă din cele 3 județe: contractare de facilitatori; asigurare participanti, mape și ecusoane workshop-uri; primire/înregistrare participanți; asigurare personal suport organizatoric în sala de workshop, coffe-break și mese de prânz; realizare fotografii la fiecare workshop.
 • Realizarea a 3 studii sectoriale în cultură și în arte în județele Botoșani, Bistrița-Năsăud și Iași: analiza situației existente; realizare plan strategic de acțiuni, fișe de proiect, 3 studii sectoriale, evaluarea ex-ante a studiilor, aprobare beneficiar a variantelor finale; contactarea actorilor relevanți; transmitere solicitări; primire răspunsuri
 • Realizarea unui film documentar cu privire la cultură și tradiții multietnice – implicare la nivel consultativ- distribuirea a 500 DVD-uri cu filmul Diversitatea multiculturală–pilon de dezvoltare în Județele Iași, Botoșani și Bistrița Năsăud, în cadrul campaniei de advocacy, la cele 4 festivaluri-Botoșani, Bistrița-Năsăud și Iași și la conferința de final.
 • Organizarea a 4 festivaluri de promovare a diversității multiculturale multiernice prin spectacole care promovează muzica, dansul și arta vizuală în forma modernă- program artistic, jocuri interculturale, expoziție foto, proiecție de film, parada portului tradițional, expoziție de costume/obiecte tradiționale minorități, workshop de lectură, tur de oraș în zone marcate de amprenta minorităților, degustare bucate.
 • Organizarea a 2 conferințe- la lansarea și la finalizarea proiectului;
 • Crearea și actualizarea unei pagini web pentru proiect: diversitate-multiculturala.ro
 • Promovarea proiectului prin intermediul social media: Facebook, Twitter, Youtube.

 

Cooperarea cu entități din state donatoare:

In cadrul campaniei de promovare și advocacy s-au intocmit 300 mape personalizate de prezentare a proiectului in limba romănă și engleză. Pachetele transmise au cuprins: mapă personalizată, DVD cu filmul realizat în cadrul proiectului, material de prezentare al proiectului, material de prezentare a rezultatelor obținute în urma studiilor sectoriale, un scurt material de prezentare a celor trei parteneri din cadrul proiectului.

Au fost transmise  270 de plicuri cu mapa proiectului către entități din țară și 30 de plicuri către entități din străinătate-statele membre SEE și Uniunea Europeană .

 

Materiale foto :

 

Date de contact și referințe clare privind Programul și Mecanismul Financiar și care va face trimitere către pagina oficială a proiectului:

Programul PA17/RO13

În conformitate cu Acordul Spațiul Economic European (SEE) dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, Islanda, Norvegia și Liechtenstein, pe de altă parte, România beneficiază de ajutor financiar nerambursabil.

În cadrul Memorandumului de Înţelegere pentru Implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014, semnat între statele donatoare Islanda, Norvegia și Liechtenstein și România, părțile au stabilit implementarea Programului  „PROMOVAREA DIVERSITĂȚII ÎN CULTURĂ ȘI ARTĂ ÎN CADRUL PATRIMONIULUI CULTURAL EUROPEAN”.

Programul este implementat de Ministerul Culturii din România, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare.

 

Scopul Programului „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” se referă la:

 • sporirea dialogului cultural și protejarea identității europene prin înțelegerea diversității culturale;
 • reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Spațiului Economic European;
 • consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și România.

 

Alocarea financiară totală a Programului este de 8,022,059 euro, după cum urmează:

818.750 euro, reprezentând contribuția Mecanismului Financiar SEE;

203.309 euro, reprezentând contribuția României.

 

Programul „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” vizează următoarele componente:

Componenta 1: Conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural

 • Creșterea mobilității la nivel internațional pentru artiști și operele lor;
 • Promovarea educației prin artă și cultură pentru un public mai larg;
 • Proiecte privind artele spectacolului;
 • Proiecte privind arta plastică și arta vizuală.

 

Componenta 2: Documentarea istoriei culturale

 • Consolidarea și promovarea istoriei culturale a minorităţilor;
 • Evenimente / producţii cu și despre minorităţi (târguri, festivaluri, reprezentaţii).

 

Mai multe detalii găsiţi accesând site-ul www.fonduri-diversitate.ro.

Pagina oficială a proiectului este www.diversitate-multiculturala.ro.

1 februarie 2017

0 Responses on BILANȚ LA FINAL DE PROIECT"

Leave a Message

Facebook

Twitter

 • Loading tweets...

Youtube

Oops, something went wrong.
top
Sari la bara de unelte